Usel University

You are not logged in

Ինտելեկտուալ ակումբի գործունեությունը միտված է ապահովելու ուսանողների մասնակցությունը տարաբնույթ ինտելեկտուալ մրցաշարերի, կազմակերպելու ներբուհական ինտելետուալ մրցույթներ:

Ուսանողների հետաքրքրությունների շրջանակների ընդլայնումն ու բազմակողմանի զարգացումն ապահովելու համար Համալսարանում գործում է «Ուրախների և հնարամիտների ակումբ»-ը, որի  նպատակն է ապահովել ուսանողների հաճելի ժամանցը և խթանել նրանց ստեղծագործական նախասիրությունները:

Ակումբն իրականացնում է բազմաբնույթ մշակութային ծրագրեր, որոնց նպատակն է ստեղծել  խաղի վառ և անմոռանալի ոճ, որն աչքի կընկնի ինքնատիպ արտահայտչաձևով և երաժշտականությամբ