Usel University

You are not logged in

Համալսարանում գործում է Համալսարանի երգչախումբ, որտեղ ներառվել են ժողովրդական, աշուղական և այլ ոճերով երգող ուսանողներ, ովքեր մասնակցել են ներբուհական միջոցառումներին, մրցույթ- փառատոներին:

Մեներգիչների կատարմամաբ բեմադրվում են թեʹ անհատական, թեʹ խմբակային համարներ: Երգչախումբը համագործակցում է Համալսարանի «USEL համույթ »- ի հետ:

Համալսարանի երգչախումբ ընդունվելու համար ուսանողները մասնակցում են հատուկ մրցույթ- ստուգատեսի: