Usel University

You are not logged in

Համալսարանում գործում է Բանավեճի ակումբ, որի նպատակներից են ուսանողների համար ապահովել պայմաններ`

v սեփական հռետորական և բանավիճելու կարողությունները կիրառելու;

v թերի կողմերը շտկելու;

v փաստարկման և հակափաստարկման, հետազոտական հմտությունները զարգացնելու և կատարելագործելու;

v ստեղծագործական, վերլուծական և քննադատական մտածողություն ձևավորելու,

v տարբեր սերունդների ներկայացուցիչների մոտ շփման և տեսակետների փոխանակման համար

Բանավեճի ակումբը հետաքրքրիր ու սիրված,  սեփական հռետորական հնարավորությունների բացահայտման յուրօրինակ հարթակ է Համալսարանի ուսանողության համար:

Յուրաքանչյուր բանավեճի համար նախօրոք ընտրվում են թեմաներ: Բանավեճերի ընթացքում քննարկվում են ուսանողներին հուզող տարաբնույթ երիտասարդական, սոցիալական, մասնագիտական հարցերը: