Usel University

You are not logged in

Մշակույթի կենտրոն

   Համալսարանի Մշակույթի կենտրոնը պարբերաբար անցկացնում է գիտականմիջբուհական գիտաժողովներ,

 վարպետաց  դասեր /պարիերգի/պատվավոր  դասախոսություններնաև  ինտելեկտուալ  խաղերի 

համահամալսարանական առաջնություններ