Usel University

You are not logged in

Փոխանակում և պրակտիկա

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանի կարիերայի և միջազգային կենտրոնների համա­տեղ աշխատանքի միջոցով բուհում հատուկ ուշադրություն է ցուցաբերվում պրակտիկ գոր­­ծու­նեությանը:

Ուսանողներն իրենց ուսումնական պրակտիկան իրականացնում են բուհի համագործակից կազմակերպություններում, իսկ ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանի կողմից հյուրընկալվող պրակտիկանտները գործունեութ­յուն են ծավալում հենց բուհում