Usel University

You are not logged in

Շրջանավարտ

Ողջունում ենք Ձեզ, ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ Համալսարանի շրջանավարտների կենտրոնի էջում: Այստեղ Դուք կարող եք ծանոթանալ կենտրոնի առաքելությանը, համագործակցության շրջանակներին, իրականացվող ծրագրերին և միջոցառումներին, ինչպես նաև տեղեկանալ կենտրոնի հետ համագործակցող ձեռնարկություններում և կազմակերպություններում առկա թափուր հաստիքների, կամավորական աշխատանքների և պրակտիկայի հնարավորությունների մասին: