Usel University

You are not logged in

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

   Համալսարանի կառավարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և Համալսարանի կանոնադրությանը համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա` միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման սկզբունքների զուգակց­մամբ, համալսարանի խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ:

 Համալսարանի կառավարման մարմիններն են.

Ռեկտորատը

Գիտական խորհուրդը

Հիմնադիրների խորհուրդը

Կառավարման խորհուրդը

Ֆինանսական խորհուրդը