Usel University

You are not logged in

Կրիմինալիստիկայի լաբորատորիա

 

Քրեագիտական մեթոդը այն հնարքներն ու միջոցներն են, որոնք ուղղված են կրիմինալիստիկայի օբյեկտի ուսումնասիրությանը:

Ընդհանուր գիտական մեթոդներն են

 

 

 

 

v զգացողական ռացիոնալ դիտում, նկարագրում, համեմատում, փորձարարություն,

v քրեագիտական նույնացում և դիագնոս­տիկա

v տրամաբանական անալիզ, սինթեզ, հիպոթեզ, վարկած,

v մաթեմատիկական չափումներ, հաշվառումներ, մաթեմատիկական մոդելավորումներ,

v կիբերնետիկական համակարգչային մոդելավորում։

v անալիզ, անտրոպոմետրիկ, քրեագիտական գրանցման, ազդանշանային, լուսա­նկարահանման, արտաքին նշանների նկարագրման մեթոդներ։

Կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի քրեագիտական տեխնիկայի համակարգն ընդգրկումէ.

 1. Քրեագիտական լուսանկարում և տեսագրություն,
 2. Քրեագիտական տրասոլոգիա (հետքաբանություն),
 3. Զենքերի և հետքերի քրեագիտական զննում,
 4. Մարդու արտաքին հատկանիշների քրեագիտական ուսումնասիրու­թյուն (հաբիթոլոգիա),
 5. Փաստաթղթերի քրեագիտական զննում,
 6. Իրերի, առարկաների և նյութերի քրեագիտական զննում,
 7. Քրեագիտական գրանցում,
 8. Անտրոպոսկոպիա (հոմեոսկոպիա),
 9. Մատնադրոշմ (դակտիլասկոպիա),
 10. Բառային պորտրետ (դիմանկար),
 11. Տրանսպորտային հետքաբանություն,
 12. Միկրոտրասոլոգիա,
 13. Դատական ձգաբանություն: