Usel University

You are not logged in

 

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանում գործում է նախապատրաստական բաժին: Դիմել կարող են ինչպես միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտներ, այնպես էլ ավարտական դասարան փոխադրված անձինք

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանում ստեղծված են որակյալ կրթություն ապահովելու բոլոր պայմանները: Այսպես, համալսարանն ունի համակարգչային ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած կաբինետ, մասնագիտական հարուստ գրականությամբ հագեցած գրադարան, ֆոտո և կրիմինալիստիկայի լաբորատորիաներ:

Դիմումներն ընդունվում են համալսարանի Նախապատրաստական բաժնում` հայտարարության հրապարակման օրվանից:

Պարապմունքների կազմակերպման ժամկետը որոշում է համալսարանը: